Dariusz Bereski

>> wróć do listy osób
  • Dariusz Bereski
  • Dariusz Bereski
  • Dariusz Bereski
  • Dariusz Bereski
  • Dariusz Bereski
  • Dariusz Bereski
  • Dariusz Bereski

Spotkania autorskie
Manager Łukasz Niezgoda
lukasz@skene.pl
+48 608 305 688
Program  
- Dariusz Bereski
Poeta, redaktor działu Teatr w Kwartalniku literackim LiryDram.

Wydał 3 tomiki wierszy- ,,Alienacje’’-2012-w ramach XII Światowego Dnia Poezji UNESCO i V Festiwalu Poezji Słowiańskiej-Wydawnictwo Książkowe IBiS-Warszawa, ,,Poza-czasem’’-2014- Wydawnictwo Książkowe IBiS-Warszawa oraz ,,Sztuka niemoralna’’-2015-Wydawnictwo GRAFFITI BC-Toruń. W 2015 roku otrzymał Nagrodę Literacką Ianiciusa im. Klemensa Janickiego/odebrana w Brukseli/ za wzorcowe interpretacje poezji polskiej i liryczną twórczość oryginalną.

Uczestniczy i prowadzi największe Festiwale Poetyckie w Polsce i wiele Festiwali Międzynarodowych. Poczynając od Międzynarodowych Festiwali w Polsce- Światowy Dzień Poezji , ustanowiony przez UNESCO. Światowy dzień Poezji UNESCO zaczyna się inauguracją w Warszawie /Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, / oraz szeregiem imprez w kraju, a kończy się na Litwie w Wilnie. Jego organizatorem, od samego początku, na wniosek UNESCO, jest Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny dwumiesięcznika „POEZJA dzisiaj”. Dariusz Bereski kilkakrotnie prowadził inaugurację Światowego Dnia Poezji Unesco w Warszawie, w Londynie, Bonn i Kolonii, Wilnie, wielokrotnie był zapraszanym gościem honorowym jako interpretator poezji i poeta, miał swoje wieczory autorskie. W czasie poetyckich spotkań Światowego Dnia Poezji odbywał spotkania i wieczory poetyckie również w województwie świętokrzyskim i mazowieckim. Jego wiersze wielokrotnie publikowane były w Kwartalniku ,,Poezja Dzisiaj’’ oraz Kwartalniku ,,Liry-Dram’’. Pierwszy numer ,,Poezji Dzisiaj’’ukazał się w 200- lecie urodzin Adama Mickiewicza i dwa lata po śmierci Zbigniewa Herberta.

Kolejnym Międzynarodowym Festiwalem w Polsce, którego Inaugurację prowadzi od wielu lat oraz uczestniczy w nim jako zaproszony gość to Międzynarodowy Listopad Poetycki w Poznaniu. Międzynarodowe Listopady Poetyckie wskrzeszone przez Nikosa Chadzinikolau - dzięki staraniom poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich trwają nieprzerwanie przez 38 lat. Festiwalowi towarzyszą spotkania między innymi w Gnieźnie, Lesznie i innych miejscowościach województwa wielkopolskiego. Od kilku lat Dariusz Bereski jest zapraszany na MLP systematycznie i ma swoje poetyckie, autorskie spotkania z publicznością Wielkopolski.

W Toruniu, w ramach Jubileuszu 25-lecia pracy zawodowej na polskich scenach, w Dworze Artusa odbyła się premiera i promocja pierwszego tomiku wierszy ,,Alienacje’’,a w piwnicy ,,Pod świętymi Janami’’również w Toruniu, premiera i promocja drugiego tomiku wierszy ,,Poza- czasem’’.

W Wielkiej Brytanii / Birmingham i Londyn/prowadził Międzynarodowe Spotkania Poetyckie ,,Piękni ludzie” oraz ,,Niosący słowa’’. W kolejnych kilku, również w Birmingham brał udział, mając swoje autorskie wieczory z publicznością polonijną w Domu Polskim. Występował również wielokrotnie w Londynie na spotkaniach poetyckich, które najczęściej odbywały się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym a także w New Castle upon Tyne-gdzie promował swój pierwszy tomik wierszy oraz inną polską poezję współczesną. W Belgii w Antwerpii, Gandawie i Brukseli w latach 2013-2015 odbył kilka autorskich spotkań oraz prowadził wieczory poetyckie i koncerty słowno-muzyczne. W Niemczech- był honorowym gościem na Światowym Dniu Poezji Unesco- w Bonn i Kolonii. Tam , oprócz współprowadzenia inauguracji Festiwalu/ uroczystość niemiecko-polska/ również promował swoją poezję. W Oberhausen, Botrop oraz Duseldorfie jest systematycznym gościem na polonijnych spotkaniach poetyckich. I wreszcie wileńszczyzna, którą odwiedza systematycznie zapraszany przez Centrum Kultury Polskiej w Wilnie. Obok recytacji poezji polskiej w miejscach sakralnych oraz świeckich np. teatrach miał i mam kontakt z wileńskimi poetami. Jestem zapraszany na poetyckie, autorskie spotkania nie tylko w Wilnie, ale i w Solecznikach oraz Jaszunach na Litwie.

Wiersze Dariusza Bereskiego znalazły się w wielu antologiach, almanachach, kwartalnikach, publikacjach. Między innymi w antologii poezji współczesnej ,,Niosący słowa’’-wydanej w Londynie w 2013 roku, w antologii poezji europejskiej – EntZEITlicht - wydanej w Bonn, w antologii ,,Polscy poeci Wieku XXI’’-Oficyna Wydawnicza Paradoks 2014, w antologii ,,Piękni ludzie’’-Warszawa 2013, W almanachach-XXXVII Międzynarodowy Listopad Poetycki ,,Wasze życie biegło do mnie’’-Wyd. Libra, ZLP oddział w Poznaniu, XXXVIII Międzynarodowy Listopad Poetycki ,,Słowem ocalić los’’-Wyd. Libra, ZLP oddział w Poznaniu, w Kwartalniku Okolica Poetów, kwartalniku ,,Poezja Dzisiaj’’ i wielu innych.